Optagelse

Hvordan får jeg ungdomsuddannelsen?
Interesserede unge skal kontakte den lokale afdeling af Ungdommens Uddannelses vejledning (UU) i kommunen.

UU afklarer, om den unge er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse. Hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, afgiver UU indstilling til kommunalbestyrelsen herom. Sammen med indstillingen afgiver UU udkast til en uddannelses plan for den unge. Samtidig skal den unge og forældrene have kopi af indstillingen og udkastet til uddannelses plan. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at den unge er berettiget til uddannelsen. Den unge kan modtage tilbuddet om en ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?
Når kommunalbestyrelsen har besluttet, at en ung er i målgruppen til STU, skal der fastlægges en uddannelses plan for det individuelle forløb.  Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Uddannelsen indeholder undervisning og praktik.

Hvis du derefter er interesseret i vores STU-tilbud, arrangerer UU-vejlederen et besøg hos os.