Om vores STU

Thy Fonden tilbyder en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse med henblik på en praktisk uddannelse til et liv med arbejde og fritid på landet.

Hverdagsmodul
Hverdagen handler om almindelige hverdagsfærdigheder.
Vi hjælper og styrker eleven i at mestre en dag med både arbejde og fritid.
Vi bygger videre på dine evner og de færdigheder du allerede har.
En stor del af tiden foregår på et af vore værksteder eller i tilknytning til vores grønne område med praktiske opgaver, med betjening af værktøj og maskiner. Modulet omfatter også undervisning i almene boglige fag, samfundskundskab, madlavning og samarbejde.
Vi tilbyder NADA-behandlinger, som støtte til at få din hverdag til at fungere bedre, hvis du har behov for det.

Fagmodul
Vi hjælper dig til at opnå konkrete faglige kompetencer inden for et fagområde du har særlig interesse for.
Det sker via uddannelse fra faglærer og praktikophold i forskellige typer landbrug, som er tilknyttet Thy Fondens STU. Vi samarbejder desuden med andre virksomheder som gartnere, skovbrug, minkavlere og firmaer med opgaver som bygningsvedligehold og vedligeholdelse af maskiner og redskaber og pleje af ude-arealer.

Vi sørger for aftaler om praktikforløb af kortere og længere varighed, som passer til din uddannelse. Thy Fondens STU sikrer også løbende dokumentation på de opnåede færdigheder sammen med dig, så du har et bevis på det du kan, når din uddannelse er afsluttet. Ud over de beskrivelser der følger med et gennemført STU-forløb, har vi mulighed for at udstede beviser på dine kompetencer fra OCN.
Med OCN-beviser giver du dig selv endnu flere og bedre valgmuligheder, efter endt forløb hos os.

Har du interesse for at passe dyr, blive maskinfører, anlægsgartner, naturplejer, skovarbejder eller noget tilsvarende, så hører vi gerne fra dig.

Vi har base på ”Skærlund”, som oprindeligt har været drevet som et landbrug. I en periode blev stedet benyttet som refugium og galleri. Bygningerne er nu omdannet til værksteder og undervisnings lokaler og udgør den faste ramme for vores skole.